Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Μείωση στο Κόστος Κατασκευής Μεγάλων Φ/Β Προβλέπουν οι Αναλυτές


Το κόστος κατασκευής μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων θα υποχωρήσει στο 1,45 δολάρια για κάθε βατ, ενώ σήμερα κυμαίνεται περίπου στα 3 δολάρια.

Σε γενικές γραμμές, κατά 50% αναμένεται να μειωθεί η τιμή ανά μονάδα ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.


Αυτό θα καταστήσει την ηλιακή ενέργεια ακόμα περισσότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας.

Μέχρι το 2013 εκτιμάται πως θα εγκατασταθούν 32,6 ηλιακών GW από 18,6 GW που ήταν πέρυσι. Το κόστος των φωτοβολταϊκών παρουσιάζει σταθερή πτώση από 5% έως 8% ανά έτος και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να πέφτει.

http://www.energia.gr/