Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Παράταση μέχρι τέλος Μαρτίου για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης

Την παράταση μέχρι τις 30 Μαρτίου της προθεσμίας υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ για ισολογισμούς που έκλεισαν στις 30 Ιουνίου του 2011 ανακοίνωσε η Γραμματεία.

 
Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαρτίου η προθεσμία ενημέρωσης της εφαρμογής της ΓΓΠΣ  για την ανάληψη του διαχειριστικού ελέγχου που περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» αναφορικά με τις εταιρίες που έκλεισαν ισολογισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Newsroom ΔΟΛ