Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Μείωση φόρου για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης


Οδηγίες για την έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» παρέσχε το υπουργείο Οικονομικών.


Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, για όσους έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα, το ποσό του φόρου που προκύπτει από την κλίμακα μειώνεται κατά 10% του ποσού της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και έως του ποσού των 3.000 ευρώ. Έτσι, ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούται για πέντε έτη να τηρεί φάκελο έργου στον οποίο θα έχει όλα τα παραστατικά δαπανών για τις ενεργειακές επεμβάσεις.

Για να κάνει δε χρήση του φορολογικού κινήτρου θα πρέπει να χορηγείται από τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα βεβαίωση δαπανών που θα συνυποβάλλεται αντί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών στην αρμόδια εφορία του φορολογουμένου, προκειμένου να τύχει της φορολογικής έκπτωσης για το τμήμα των δαπανών για το οποίο δεν έχει επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

http://www.newsbeast.gr/