Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΥΠΕΚΑ:Ανακοίνωση σχετικά με τις ερμηνείες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης


Σχετικά με τις ερμηνείες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης, το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι:

Το σχέδιο αφορά μόνο την οργάνωση των χρήσεων γης, για τις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.


Το σχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση στο διαδίκτυο μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2012 και οι προτάσεις της διαβούλευσης θα αξιολογηθούν και θα συνυπολογισθούν στην τελική του διαμόρφωση.

Συνεπώς, οι όποιες ερμηνείες διαδίδονται σχετικά με τις συνέπειες στο καθεστώς δόμησης και την απαξίωση ιδιοκτησιών, είναι εντελώς αβάσιμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=1487&language=el-GR