Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Εγνατία Οδός: Δρομολογείται η κατασκευή του τμήματος Φλώρινα – Νίκη


Την υπογραφή σύμβασης συνολικής δαπάνης 66,985 εκατ. ευρώ που αφορά την κατασκευή του τμήματος Φλώρινα - Νίκη, μήκους 14,5 χλμ., ανακοίνωσε η Εγνατία Οδός ΑΕ.


Το έργο θα έχει δύο Ανισόπεδους και έναν Ισόπεδο Κόμβο και πλήθος μεγάλων και μικρότερων τεχνικών έργων (Κάτω και 'Ανω Διαβάσεις, Γέφυρες, σωληνωτοί οχετοί κλπ).

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργολαβίας θα κατασκευαστεί παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο και θα γίνει βελτίωση - αποκατάσταση του τοπικού δικτύου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριάντα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

http://www.skai.gr