Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Επτά προτάσεις για τόνωση της οικοδομής
Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μπορεί να αποβεί εξαιρετικά σημαντική για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, διότι αφενός θα ενισχύσει την «παγωμένη οικοδομή», αφετέρου θα συνεισφέρει στη μείωση των εισαγωγών πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Δομοτεχνική ΑΕ και β’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ.Χάρης Αλεξόπουλος στην ομιλία του με θέμα «Ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων και η αναπτυξιακή προοπτική στην οικιακή και εθνική οικονομία», στην ημερίδα «Η ποιότητα στα κτίρια και ο ενεργειακός σχεδιασμός σε περίοδο κρίσης», που διοργάνωσε η Helexpo, στο πλαίσιο 29ης Έκθεσης Infacoma.


Ο κ.Αλεξόπουλος τόνισε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση θα ενισχύσει τα οικονομικά των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα, 8 στους 10 από τους οποίους κατοικούν σε οικίες με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση, κυρίως ενόψει της εξίσωσης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης.

«Χρηματοδοτήσεις από τρίτους» με τα τραπεζικά επιτόκια σε διψήφιους αριθμούς και απαιτήσεις μετρητών (cash collateral), δεν είναι δυνατό να προωθηθούν, παρόλο που υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, σημείωσε ο κ.Αλεξόπουλος, ο οποίος παρουσίασε και τα κίνητρα, τα οποία απαιτούνται για την ώθηση μιας αγοράς των κατασκευών, που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης:

Συγκεκριμένα πρότεινε:

1. Tη θέσπιση μειωτικού συντελεστή στον υπολογισμό αντικειμενικών αξιών ακινήτων, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

2. Τη μείωση των τελών και των φόρων που επιβαρύνουν τις αντικειμενικές αξίες και κατάργηση του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

3. Τη μείωση ή τουλάχιστον τη διατήρηση των αντικειμενικών αξιών.

4. Την επιδότηση των τόκων για χρηματοδότηση παρεμβάσεων όχι μόνο σε υφιστάμενα κελύφη, αλλά και για την κατασκευή νέων κτιρίων.

5. Την επέκταση του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

6. Την επέκταση του αναπτυξιακού νόμου στη χρηματοδότηση νέων ενεργειακών κτιρίων, για κατοικία και εμπορικές χρήσεις.

7. Την επέκταση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης με την προσθήκη του ανθρακικού αποτυπώματος ακινήτου

«Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συγκροτημένης πολιτικής δεν θα ήταν μόνον η εξοικονόμηση ενέργειας, η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κιότο και της Ε.Ε., ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Το σημαντικότερο είναι η εξασφάλιση καλύτερων και οικονομικότερων στεγαστικών λύσεων για το απλό νοικοκυριό, που θα μπορούσε να μετεγκατασταθεί σε μια ίδιας επιφάνειας καινούρια βιοκλιματική κατοικία, με το στεγαστικό κόστος για ενοίκιο και ενέργεια μειωμένο ακόμη και κατά 50%!...», τόνισε ο κ.Αλεξόπουλος.

http://www.voria.gr