Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Οδηγίες για την άμεση λειτουργία των επιτροπών κρίσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και τμήματα πόλεων


Έγγραφο 21037/27-4-2012 "Οδηγίες για την άμεση λειτουργία των επιτροπών κρίσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και τμήματα πόλεων, οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν. 4014/11 και έλεγχος κτηρίων του Δημόσιου Τομέα."

Πατήστε εδώ για τη συνέχεια: 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BUHt4zbFNRM%3d&tabid=777&language=el-GR http://www.ypeka.gr/