Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα οικοδομικά υλικά


Αύξηση εξακολουθούν να καταγράφουν τα οικοδομικά υλικά παρά την κατακρήμνιση της οικοδομικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του μηνός Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2011, σημείωσε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.


Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Αύγουστο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης επίσης 0,1%, που σημειώθηκε, κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 3,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.