Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Παράδοση prospectus της εταιρείας σας στους μηχανικούς των εργοταξίων Αττικής και Θεσσαλονίκης


Αγαπητοί συνεργάτες και υποψήφιοι συνεργάτες,
με κάθε νέα ετήσια σύνδεση (ισχύει για συνδέσεις από την Πέμπτη, 20/09/2012) θα σας παρέχεται και η ανωτέρω υπηρεσία (χωρίς επιπλέον χρέωση) σαν επιστέγασμα της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας σας.
Κατά τις επισκέψεις μας στους μηχανικούς των εκάστοτε εργοταξίων θα τους παραδίδουμε και prospectus ή ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρείας σας.


Πως θα λειτουργεί?
Με την εγγραφή σας ως ετήσια μέλη μας, θα σας υποδείξουμε την διεύθυνση όπου θα μας αποστέλλετε τα prospectus ή τα ενημερωτικά φυλλάδιά σας.
Το προσωπικό αναζήτησης κτιρίων της BUC θα τα λαμβάνει και θα τα διανέμει σε όλα τα εργοτάξια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κατά τις επισκέψεις τους στα υπό κατασκευή κτίρια.
Σας Ευχαριστούμε,
BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION
www.buc.gr
Νίκος Σολομωνίδης
Μηχ/γος Μηχανικός ΕΜΠ
MSc in QUALITY CONTROL
2117705011-2117709950